Aqua-med

Coagulation

13704
Czas protrombinowy
tromboplastyna z niską wartością ISI
6 x 4 ml
13560
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
6 x 3 ml
13565
Chlorek wapniowy 0,025M
60 ml
13450
Fibrynogen
(metodą Claussa) z buforem do rozcieńczania osocza
6x4 ml + 125 ml
13961
Osocze kontrolne prawidłowe
6 x 1 ml
13962
Osocze kontrolne patologiczne
wyższe wartości
6 x 1 ml
13963
Osocze kontrolne patologiczne
niższe wartości
6 x 1 ml

Contact us

„Aqua-Med" ZPAM – KOLASA sp.j
ul. Targowa 55, 90-323 Łódź
Poland

tel:    + 48 42 636 38 02
    + 48 42 636 37 51
fax:    + 48 42 637 02 96

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.